Xuất khẩu gạo đạt hơn 2 tỷ USD

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.350 – 7.450 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.200..

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 15/8, Việt Nam đã xuất khẩu 4,523 triệu tấn gạo, trị giá 2,058 tỷ USD.
Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 6-6,5 triệu tấn gạo trong năm 2012. Như vậy, để đủ chỉ tiêu Việt Nam cần xuất khoảng 2 triệu tấn gạo nữa trong vòng 4 tháng rưỡi còn lại, tương đương trung bình xuất đi 111.000 tấn/tuần.

Hiện giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.600 – 5.700 đ/kg, lúa dài khoảng 5.800 – 5.900 đ/kg.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.350 – 7.450 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.200 – 7.300 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.550 – 8.650 đ/kg, gạo 15% tấm 8.200 – 8.300 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.800 – 7.900 đ/kg tùy chất lượng và địa phương

Theo: vaas