This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Gạo đặc sản

Việt Nam có hai vùng trồng lúa chính là đồng bằng sông Hồng ở phía bắc và đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam. Mỗi vùng có những loại gạo nổi tiếng trở thành thương hiệu riêng như Gạo nàng thơm - Gạo nếp - Gạo bắc hương - Nếp cái hoa vàng - Nàng Hương Chợ Đào... Chúng tôi hiện cung cấp đầy đủ các loại gạo thơm, gạo dẻ, gạo nếp, gạo màu...từ mọi miền đất nước, quý vị sẽ có được những bữa cơm bổ dưỡng, ngon miệng cho gia đình.